Impresszum

Szolgáltató neve: Molnár Transz Kft.

Cím: 1052. Budapest Petőfi Sándor utca 10.

E-mail: lomtalanitasazonnal@gmail.com

Adószám: 26327081-2-12

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató adatai:

Az adatkezelő megnevezése: Websupport Magyarország Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-381419
Az adatkezelő adószáma: 25138205-2-43
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 25138205-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkező a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

+36 30 911 0781